Monika Zytomierska om äktenskapsförord

Äktenskapsförordets vara eller inte vara är en fråga som ofta kommer på tal när det är dags för giftermål. Många vet inte vad det innebär med ett äktenskapsförord och väljer därför inte att skriva något. Wedding Stories har pratat med advokat Monika Zytomierska från Advoktafirman Z som svarat på våra frågor om varför ni bör skriva ett äktenskapsförord.

Hej Monika, om vi börjar från början. Vad är egentligen ett äktenskapsförord? Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Äktenskapsförordet upprättas skriftligen och bör upprättas ett om du har egendom du ej vill dela vid en bodelning.

 

”Fundera noga på vem du gifter dig med och trots att äktenskapsförord kan upplevas väldigt oromantiskt så kan det vara väldigt bra att ha vid en eventuell skilsmässa.”

 

Det kan röra sig om tex ett arv du inte vill dela, ett landställe du själv vill behålla eller en egen förmögenhet du inte vill dela lika vid en eventuell skilsmässa.  Om någon av er har barn sedan tidigare, s.k. särkullbarn, är det extra viktigt att tänka igenom hur man vill att det blir om äktenskapet upplöses.

Är äktenskapsförord för alla? Nej. Om du och din blivande make/maka inte har någon egendom av betydande värde (affektions- eller ekonomiskt) och om ni har ungefär likvärdig ekonomisk situation finns det normalt sett ingen anledning att upprätta ett äktenskapsförord, förutsatt att ingen av er har särkullbarn.

 

”Om man inte har tillgångar så kanske man har skulder, det är viktigt att förstå vad som utgör giftorättsgods och vad som skall ingå i en bodelning.”

 

Många tänker att de tex inte har några tillgångar varför ska de ha ett äktenskapsförord? Ett äktenskapsförord kan även innefatta egendom som du eller din blivande make/maka ärver och om någon av er startar ett företag kan företaget komma att ingå i bodelningen vid en skilsmässa. Om man inte har tillgångar så kanske man har skulder, det är viktigt att förstå vad som utgör giftorättsgods och vad som skall ingå i en bodelning.

Hur går jag tillväga om jag vill skriva ett äktenskapsförord? Lämpligen anlitas en advokat specialiserad på ekonomisk familjerätt som kan hjälpa er att gå igenom era tillgångar och eventuella framtida tillgångar så att äktenskapsförordet blir väl genomtänkt. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt och undertecknat av båda makarna. Äktenskapsförordet ska sedan registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

 

”..förklara att det inte handlar om tillit utan om ett konstruktivt ansvar för er gemensamma framtid”

 

Låt säga att ens partner tycker det är onödigt med ett äktenskapsförord och menar på att hen aldrig skulle begära det som är mitt vid en ev skilsmässa och att jag inte litar på hen. Hur ska man formulera sig i en sådan situation? Du kan förklara att det inte handlar om tillit utan om ett konstruktivt ansvar för er gemensamma framtid. Ingen vet hur just ni reagerar om ni mot förmodan hamnar i ett läge där en eller båda vill separera. Om din blivande make/maka verkligen menar det han eller hon säger, dvs. att han eller hon aldrig skulle begära det som är ditt vid en eventuell skilsmässa, kan ni ju lika gärna skriva ner det i ett äktenskapsförord. Ingen kommer ju någonsin läsa äktenskapsförordet om det inte blir en konflikt och konflikten blir ofta lindrigare om man i lugn och ro har bestämt vad som ska gälla i en sådan situation.

De som redan är gifta, är det för sent för dem eller finns andra alternativ? Det är inte för sent. Äktenskapsförord kan upprättas när som helst under äktenskapet och gäller från registrering hos Skatteverket.

 

”Äktenskapsförord kan upprättas när som helst under äktenskapet och gäller från registrering hos Skatteverket.”

 

Kan du ge oss tre korta argument till varför man ska ha ett äktenskapsförord? Ett äktenskapsförord (1) skyddar din värdefulla egendom (affektion eller ekonomiskt) och (2) är en genomtänkt plan inför framtiden som (3) minskar risken för en infekterad konflikt om äktenskapet upplöses genom skilsmässa.

Finns det något annat man bör tänka på ur ett juridiskt perspektiv då det kommer till äktenskap? Ett äktenskap bör lämpligen kompletteras med ett testamente som till skillnad från äktenskapsförordet reglerar vad som ska gälla för er egendom om äktenskapet upplöses genom dödsfall. Särskilt viktigt om någon av er har särkullbarn. Äktenskapsförordet får alltså bara effekt vid skilsmässa, inte dödsfall. Om du t.ex. vill att det där landstället som enligt äktenskapsförordet utgör enskild egendom hellre ska tillfalla din syster än din efterlevande make/maka om du dör bör detta regleras i ett testamente.

Fundera noga på vem du gifter dig med och trots att äktenskapsförord kan upplevas väldigt oromantiskt så kan det vara väldigt bra att ha vid en eventuell skilsmässa.

 

Om Monika
Yrke:
Advokat och ägare av Advokatfirman Z .
Inrikting: Humanjuridik, främst inom brottmål
och familjerätt.
Här hittar ni Monika: På kontoret på Riddargatan
i Stockholm eller på mottagningskontoret i Uppsala.
Rådgivning via telefon eller mail är kostnadsfritt.
Övrigt: Förutom Monika arbetar även Jur. kand
Lisa Barnekow och Advokat Carl-Albin Rudolfsson
på advokatfirman.

Upp