Talordning under bröllopsmiddag

Att en bröllopsmiddag består av en rad tal känner alla till, men i vilken ordning ska talen egentligen hållas och finns det ens någon uttalad talordning under en bröllopsmiddag?

Som med det mesta vad gäller bröllop finns det vett- och etikettsregler och en rad traditioner som man kan välja att anpassa sig efter i den utsträckning man vill.

Vad säger traditionen?

Vad gäller bröllopstal finns det en tradition som säger att en bröllopsmiddag ska börja med en så kallad brudskål där man skålar för de nyblivna makarna och önskar dem lycka till i livet. Själva brudskålen brukar vara i anslutning till att de nygifta kommit från vigseln och brukar hållas direkt i anslutning till middagen följt av lite mingel innan. Efter ert eventuella mingel är det dags för själva bröllopsmiddagen och med den de tal som kommer hållas till er ära.

Först och främst bör alla tal föranmälas. Att tal brukar hållas är ingen överraskning men av vem och vad de ska handla om är inget bröllopsparet ska få reda på i förhand.

Vem är ansvarig för bröllopsmiddagen och alla tal?

Middagen startar med att era toastmasters som är de som håller i taktpinnen och ansvarar för middagen hälsar alla välkomna. Toastmastern eller toastmadame är sedan de som ansvarar för alla talare, presenterar dem, har koll på ordning, kommunicerar med kök osv. Vad säger då traditionen kring vilken talordning som är bruklig?

Efter brudskålen och välkomsttalet brukar brudens far eller närmsta anhörig vara den första talaren. Följt av brudens far kommer brudgummens far och därefter brudens och/eller brudgummens mamma. Vill brud och/eller brudgum hålla till till sin nyblivna äkta hälft säger en del att detta tal ska ske nu men detta är något vi tycker ni bör kommunicera med ert bröllopspar om när under middagen de vill tala. Talordningen därefter tycker vi att ni själva delar upp och mixar mellan släkt och vänner. Bestman/marskalker/tärnor är också personer som gärna ska/får tala under middagen. Allra sist läses eventuella telegram upp och middagen avslutas med ett tacktal från era toastmaster. Ibland vill även bröllopsparet avsluta med att tacka alla gäster och toastmasters för att de delat dagen med dem.

Talordning enligt traditionen

 • Brudskål
 • Välkomsttal
 • Brudens far
 • Brudgummens far
 • Brudens/brudgummens mor
 • Brud/brudgum tal till sin respektive
 • Äldre gäster
 • Syskon
 • Bestman/marskalk/tärna
 • Övrig släkt
 • Vänner
 • Telegram/videohälsningar
 • Tacktalet från toastmaster/toastmadame
 • Tacktal bröllopspar
Upp