Privacy policy & GDPR

Vi på weddingstories.se tycker det är viktigt att vi är helt transparent mot dig som användare om hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi kommer aldrig sälja vidare dina personuppgifter till andra företag.

Weddingstories drivs av Nickeluli AB och har för avsikt att informera våra besökare och användare om relevant information kring bröllop och planeringen av bröllop.

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny Dataskyddsförordning från EU som är lag i alla EU:s medlemsländer från 25 maj 2018. GDPR ersätter den nuvarande lagen Personuppgiftslagen (PUL). Lagen är till för att skydda individers integritet och avser att modernisera, harmonisera och förstärka skyddet inom EU.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn, kontaktuppgifter eller IP-adress.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

På den här sidan beskriver vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har. Observera att vi aldrig sparar uppgifter om dig som du inte själv uppgett och förstått syftet med.

Nyhetsbrevsprenumerant

Din e-postadress har angivits antingen via formuläret på hemsidan, på Facebook eller i samband med tävlingar. Vill du inte längre ha våra nyhetsbrev kan du antingen avregistrera dig via länk i nyhetsbrevet alt kontakta oss så tar vi bort dig från detta.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

E-postadresser för utskick av nyhetsbrev sparas så länge du inte själv avregistrerar dig från framtida utskick, och efter avslutad prenumeration sparas adressen för att säkerställa att du inte återaktiveras utan att du själv tagit initiativ till detta. E-postadressen i vårt system för nyhetsbrevsutskick är inte kopplad till dina övriga personuppgifter. Vi säljer aldrig vidare din information till tredje part.

Upp