Äktenskapsstatistik

♥ Varje år gifter sig ca 50 000 par i Sverige.

♥ 2014 gifte sig 756 kvinnor och 456 män med en person av samma kön.

♥ Ca 3,3 miljoner av Sveriges befolkning är gifta varav ca 10 000 av dessa är samkönade.

♥ 2014 var den populäraste dagen att ingå äktenskap den 14 juni.

♥ Nästan hälften av alla bröllop sker under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Där augusti numera gått om juni som den mest populära månaden att gifta sig.

♥ Antalet bröllop har ökat under 2000-talet. Från 32 000 vigslar 1998.

♥ Rekordåret 1989 gifte sig 110 000 par i Sverige. Detta berodde på förändringar i reglerna om änkepension.

♥ Medelåldern för kvinnor som gifter sig i Sverige är 33,2 år och 35,7 för mån. Det är en ökning på nästan 5 år sedan 1990.

♥ I Jönköpings län gifter man sig allra tidigast. 31,5 år är snittåldern för kvinnor och 34,5 för män.

♥ Överraskande nog är Stockholm inte det län där man gifter sig senast utan Jämtland är det län som tar täten med åldern 36,1 år för kvinnor respektive 38,2 år för män.

♥ 25 år var 2013 genomsnittslängden för äktenskap. I Överkalix håller man ihop allra längst medan man i Botkyrka har de kortaste äktenskapen.

*Källa SCB

Upp