Diamantens klarhet

När du ska välja din diamant kommer frågan om klarhet att ställas. Vad betyder klarhet och vad innebär det för mig? Är den så pass viktig? 

Klarhet handlar om hur ren en diamant är. Nästan alla diamanter har små brister. Vissa stenar tydligare än andra och det är dessa som talar om hur pass ren eller klar en diamant är. Diamanter med få eller inga brister får högst gradering.  Många av dessa brister är så små att de inte påverkar en diamants skönhet på ett sätt som vi kan se med blotta ögat. De måste ses i mikroskåp under 10 gångers förstoring.

Klarheten är blir viktigare i takt med att diamanten blir större och man gärna vill att det ska glittra så mycket som möjligt. En diamant som inte glittrar så mycket är alltså inte en lika ren diamant. Många äldre ringar och ringar från utlandet är ofta stenen mindre ren än de ringar vi här har som ”standard”. Där handlar det framförallt om ”size matters” och för att kunna ha råd med en så stor ring som möjligt väljer man en ring som inte har den finaste klarheten.

Hur uppkommer diamantens bristningar?

Bristningar eller inneslutningar som de också kallas är helt naturliga och har kommit till under stenens bildande, för miljoner år sedan. Det handlar oftast om kväveatomer och järn som trängt in i stenen och orsakat små små fläckar. De allra flesta diamanter har bristningar, givetvis finns diamanter utan bristningar men de är väldigt sällsynta. enbart några få diamanter

Klarheten eller renheten i diamanten bedöms med lupp i 10 gångers förstoring. De flesta diamanter har inneslutningar i varierande storlek. Inneslutningar är naturliga och har tillkommit under stenens bildande för miljontals år sedan. De vanligaste orsakerna till inneslutningar i diamanter är kväveatomer och järn som har trängt in i stenen och orsakat bruna eller svarta små fläckar.

Klarheten klassificeras enligt en skala där man tar hänsyn till just dessa bristningar. Ju klarare och renare diamant desto dyrare är den. En diamant med högst klarhet och många carat är alltså de som är allra dyrast.

Diamantens klarhetsskala

 

Kategori Beskrivning Engelska
FL Fri från inneslutningar och ytfel Flawless
IF Fri från inneslutningar Internally flawless
V VS 1
V VS 2
Väldigt väldigt små inneslutningar Very, very small inclusions
VS 1
VS 2
Mycket små inneslutningar Very small inclusions
SI 1
SI 2
Små inneslutningar Small inclusions
P 1
P 2
P 3
Tydliga inneslutningar Pique

 

När du ska välja din ring bör du för att inte kunna se några bristningar med blotta ögat välja en diamant som är VVS 1 eller VS 1.

Upp