De olika ringmodellerna

Det finns mängder med ringmodeller att välja mellan. De allra vanligaste är solitär- och alliansringen men även sidostens- och  flerstensringen är vanliga och kan lätt blandas ihop med varandra.

Alliansring

Solitär- och alliansring

En alliansring kallas den ring där stenarna är placerade i rad efter varandra runt ringen. Man kan prata om hel- eller halvallians vilket innebär om stenraden går runt hela eller halva ringen.

Sidostensring

Den version av alliansringen med en större sten i mitten med mindre stenar runt om kallas för Sidostensring. En sidostensring är en kombination av en allians- och enstensring.

Flerstensring

Flerstensring

Precis som namnet avslöjar är en flerstensring en ring med flera större stenar. Flerstensringen förväxlas ofta med alliansringen men skillnaden är att flerstensringens stenar är kloinfattade och för det mesta större och färre än alliansringens stenar.

Solitärring

En solitärring är samma sak som en enstensring. Solitärringen är kanske den mest kända och mest eftertraktade då det kommer till just frierier. Det är en ring som består av en sten, vanligtvis en diamant som hålls på plats av 4 eller 6 klor. Ju färre klor desto mer syns själva stenen. Solitärstenen är vanligtvis prinsess- eller briljantslipad.

Halo ring

Haloring. Bildkälla Pinterest

En haloring är en diamantring med en huvuddiamant som har en ring/krans (halo) av mindre diamanter runt sig. Modellen har funnits sedan 20-talet och en sådan modell kan bland annat ses gnistra på Prinsessan Sofias finger. Ju större mitt diamant desto fler mindre diamanter krävs runt den stora diamanten. Tanken med haloringen är att de mindre diamanterna ska accentuera huvuddiamanten samt få ringen att glittra ännu mer.

Upp