Carat

En diamants storlek bedöms i carat. Carat är ett mått på dess vikt, och det som i relation till dess klarhet är avgörande för dess pris. Ju högre vikt desto dyrare diamant.

En diamant är den i naturens allra hårdaste mineral och betyder på grekiska oövervinnlig. Diamanter används förutom till smycken även inom industrin som skär- och slipmedel. En diamant är så stark att enbart en diamant kan slipa en annan diamant.

Miljontals år

Att bilda en diamant tar för naturen miljontals år och förutsättningarna för att bilda en diamant är ett högt tryck och högvärme. Diamanterna bildas därför på 150-200 kilometes djup.

Haloring från Guldfynd där den största stenen är 0,4 carat.

Diamanter kan också skapas naturligt vid meteoritnedslag. Det plötsliga och enorma tryck och den snabba temperaturhöjning som ett meteoritnedslag innebär kan vara tillräckligt för att skapa mikrodiamanter.

Då diamanten är ett naturmaterial slipas den efter råstenens förutsättningar. Detta innebär att stenar med samma vikt kan variera i storlek. Ju högre tryck diamanten haft på sig under tiden den skapats skapats desto hårdare och tyngre blir stenen. En diamant som väger 0,30 carat kan ha en större diameter än en sten som väger 0,31 carat eller 0,32 carat. På samma sätt kan diamanter med samma vikt ha olika mått.

Ju större sten desto dyrare. En sten som väger 2 carat är dyrare än två stenar på 1 carat vardera. Detta då de stora diamanterna är mer sällsynta. 1 diamant av runt 1 miljon uppgrävda diamanter väger över 1 carat.

Upp