Hindersprövning

För alla som ska gifta sig i Sverige måste en hindersprövning göras hos Skatteverket. Hindersprövningens syfte är att:

  • Se till så ingen under 18 år ingår äktenskap
  • Se till så de som ska ingå äktenskap inte är nära släkt med varandra
  • Se till så ingen av er redan är gift eller är registrerad i ett partnerskap

Hindersprövningen kan göras tidigast fyra månader innan vigseln då dess giltighet sedan går ut. Hindersprövning gäller även icke svenska medborgare och de som inte bor i Sverige. Så fort en vigsel sker i Sverige måste en hindersprövning göras.

När hindersprövningen blivit godkänd får ni hem den tillsammans med ett vigselintyg. Dessa måste sedan överlämnas till den som ska förrätta er vigsel. Glöm inte att kolla upp med just er förrättare hur hen vill göra, en del vill ha hindersprövningen i god tid innan vigseln medan andra tycker att det räcker att ni tar med den då. För att slippa tänka på ytterligare en sak under själva bröllopsdagen råder vi er att om möjligt skicka in den innan. Efter er vigsel fyller vigselförrättaren i intygen och skickar in dem till Skatteverket som registrerar att ni gift er.

Upp