Tips till toastmastern

Att hålla i själva bröllopsmiddagen och se till att den blir ett fint minne för livet är kanske den största uppgiften för toastmastern. Bröllopstalen är en stor del av bröllopsmiddagen men vad gör man om det är få anmälda tal?

Det kan faktiskt vara så enkelt att den/de som tänkt hålla tal glömt bort att säga till. Vi på Wedding Stories tycker därför att du kan ta saken i egna händer. Ställ frågan till den/de du tror/tycker borde hålla tal.

Ett annat scenario är att den ena parten av bröllopsparet fått många föranmälda tal medan den andra parten fått betydligt färre. Självklart kan man inte styra över vilka som vill hålla tal men man kan alltid fråga om en person kan tänka sig att hålla ett tal. Tala om att det vore superkul om hen höll ett tal till brud/brudgum då ni tror att det är något som verkligen skulle uppskattas. Kanske ni till och med ska nämna att det är en ojämn fördelning mellan vem som får flest tal. Här får man som toastmaster vara lite kreativ och försöka få med någon på tåget.

I många fall är det personer som funderat på att hålla ett tal ändå men som kan behöva lite hjälp på traven. De flesta ställer upp och viktigt att poängtera att det faktiskt inte behöver vara så avancerat. Det räcker med en lyckönskning och en skål.

Svårt att veta vem som kan tänkas ställa upp och hålla tal?

Ta hjälp av den person i bröllopsparet som fått tal föranmälda till sig. Berätta att det är lite dåligt med tal till dennes blivande äkta hälft och be om hjälp. Kanske kan hen själv fråga personer i deras närhet om de kan ställa upp och hålla tal.

Är fördelningen fortfarande för ojämn? Kanske är det flera från samma kompisgäng som tänkt hålla tal? Be personerna som ska hålla tal att gå ihop och hålla tal tillsammans.

Kanske finns det också personer som inte kommer kunna vara med under bröllopsdagen. Kan de tänka sig skicka en videohälsning eller skriva ett telegram? På så sätt kan ni få lite mer jämvikt mellan talen.

Upp